skip to Main Content

Uw feedback is belangrijk!

Beste inwoners van Nigtevecht,

U heeft er in de Sleutel 2000 al wat over kunnen lezen. Er zijn veel ontwikkelingen betreft ons Dorpshuis.

De gemeente Stichtse Vecht heeft namelijk een nieuw subsidiebeleid voor alle dorpshuizen vastgesteld. Dit beleid heeft een behoorlijke financiële impact voor ons Dorpshuis. De kosten die we jaarlijks maken zouden niet meer op te brengen zijn vanuit de subsidie en huidige opbrengsten.
Daarom heeft het bestuur besloten om het eigendom van het Dorpshuis over te dragen aan de gemeente. Zo worden zij o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud.
Door deze verandering is de Stichting nu niet meer eigenaar, maar huurder van het Dorpshuis. Maar we blijven nog steeds verantwoordelijk voor de organisatie rondom het Dorpshuis.

De gemeente heeft de garantie gegeven dat het Dorpshuis in de toekomst beschikbaar blijft, maar heeft daar wel twee voorwaarden aan verbonden. Er moet een bestuur blijven én de Nigtevechtse gemeenschap moet daadwerkelijk gebruik blijven maken van het Dorpshuis.

En daar komt u als inwoners in beeld. Wij vonden dit een goede gelegenheid om u hierbij te betrekken en bij u na te vragen welke mogelijkheden u ziet voor het Dorpshuis. En welke ideeën en wensen u wellicht heeft. Denk daarbij gerust buiten de normale kaders.

U kunt uw ideeën kenbaar maken via deze enquête, die zowel online als op papier in te vullen is. Ook gaan we als bestuur graag met u in gesprek.
De enquête is benaderbaar via deze link: of plak deze in uw browser: https://nl.surveymonkey.com/r/3CQGNX8

Back To Top
X